هشدار درباره 'غارت اموال مردم توسط مخالفان قذافی'

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالفان مسلح رهبر لیبی را متهم کرده است که در مواردی به غارت و آتش زدن اموال مردم در مناطقی که به تازگی تصرف کرده اند دست زده اند.

به گفته این سازمان، مخالفان طی ماه های ژوئن و ژوئیه دست کم در چهار شهر کوچک در غرب لیبی به غارت و آتش زدن اموال افرادی که به همکاری با نیروهای دولتی متهم بودند دست زده و برخی افراد را مورد ضرب و جرح قرار داده اند.

بازرسان دیده بان حقوق بشر این گزارش را بر اساس مصاحبه با مردم محلی تدوین کرده اند.

آنها می گویند در مواردی مغازه های مردم و بیمارستان ها نیز هدف قرار گرفته است.

این در حالیست که معمر قذافی نیز به تازگی از سوی دادگاه بین المللی کیفری به جنایت علیه بشریت متهم و حکم بازداشتش صادر شده است.