درخواست برای تحقیقات درباره رسانه های روپرت مرداک در آمریکا

یک سناتور ارشد آمریکایی خواهان انجام تحقیقات درباره نحوه عملکرد رسانه های وابسته به روپرت مرداک در ایالات متحده شده است.

سناتور جی راکفلر، رئیس دموکرات کمیته بازرگانی مجلس سنای آمریکا، ابراز نگرانی کرده است که این رسانه ها اقدام های غیر قانونی نظیر آنچه در بریتانیا مرتکب شده اند انجام داده باشند و مکالمات تلفنی خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شنوند کرده باشند.

طی هفته های اخیر رسوایی مربوط به شنود پیام‌های تلفنی برخی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی در بریتانیا و حتی برخی از شهروندان عادی این کشور توسط روزنامه های وابسته به روپرت مرداک، غول رسانه ای جهان به جنجال بزرگی در فضای سیاسی بریتانیا تبدیل شده است.

هفته نامه "نیوز آو د ورلد" که در کانون این رسوایی قرار داشت، به انتشار خود پایان داده است.

پلیس بریتانیا می گوید که به برخی از خانواده قربانیان حادثه بمبگذاری هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ لندن خبر داده که تلفن های آنها احتمالا توسط کارآگاهان خصوصی استخدام شده توسط هفته نامه جنجالی "نیوز آو د وورلد" شنود شده بود.