تظاهرات در قبرس در اعتراض به انفجار انبار مهمات

هزاران نفر از قبرسی های یونانی تبار در اعتراض به انفجار انبار مهماتی که منجر به کشته شدن دوازده نفر در یک پایگاه نیروی دریایی شد، بسوی کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان دولت را متهم به بی توجهی کرده اند و مقصر این حادثه می دانند.

پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.

آندرس لونیدس، فرمانده نیروی دریایی قبرس در میان افرادی بود که در انفجار انبار مهمات توقیف شده کشته شدند.

این انبار محل نگهداری یک محموله نظامی بود که مقام های قبرسی در سال ۲۰۰۹ توقیف و اعلام کردند از ایران عازم سوریه بوده است.