ویکی‌لیکس از ویزا و مسترکارت شکایت کرد

سایت افشاگر ویکی‎‌لیکس می‌گوید از دو شرکت کارت اعتباری ویزا و مسترکارت به اتحادیه اروپا شکایت کرده است.

علت شکایت ویکی‌لیکس، خودداری این دو شرکت کارت اعتباری از دریافت کمک‌های مالی به این سایت است.

این دو شرکت دریافت کمک های مالی برای ویکی لیکس را پس از آن که این سایت هزاران سند و مدرک طبقه بندی شده دولت آمریکا را منتشر کرد، متوقف کردند.

وکیل ویکی‌لیکس می گوید این شرکت ها با امتناع خود از دریافت کمک های مالی به ویکی لیکس، از تسلطی که بر بازار مالی در اروپا دارند، سوء استفاده کرده اند.