'عراق در مورد حادثه مجروح شدن سفیر ایران تحقیق می کند'

بنابر گزارش ها، سفیر ایران در عراق صبح سه شنبه ۲۱ تیر، در یکی از نقاط ایست بازرسی در بغداد، هنگام ورود به منطقه امنیتی کمربند سبز زخمی شده است.

آن گونه که در گزارش ها آمده، هنگامی که خودروی حامل حسن دانایی فرد در حال عبور از ایستگاه بازرسی بوده، مأموران به صورت ناگهانی یک مانع امنیتی را که هنگام تردد خودروها بالا و پایین برده می شود روی خودرو سفیر رها می کنند که باعث می شود علاوه بر سفیر، رایزن مطبوعاتی سفارت و راننده خودرو هم زخمی شوند.

خبرگزاری ایرانی مهر این حادثه را مشکوک گزارش کرده و خبر داده که نوری مالکی، نخست وزیر عراق به عیادت سفیر ایران رفته و دستور تحقیق و پیگیری داده تا مشخص شود که اقدام مأموران برای رها کردن مانع روی خودرو آقای دانایی فرد عمدی بوده یا سهوی.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در عراق اکنون در سلامت به سر می برد.