شورشیان لیبی به نقض حقوق بشر متهم شدند

سازمان دیده بان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، مخالفان مسلح دولت لیبی را متهم به نقض حقوق بشر کرد.

دیده بان حقوق بشر، این مخالفان را به غارت و سوزاندن اموال و ساختمان ها و سوء استفاده از غیرنظامیان در هنگام پیشروی به سمت طرابلس پایتخت لیبی متهم کرده است. این سازمان تاکید دارد که گزارش جدید را بر مبنای مشاهدات گزارشگران خود و اظهارات شاهدان عینی تهیه کرده است.

دیده بان حقوق بشر، پیشتر نیروهای دولتی لیبی را به نقض حقوق بشر در جریان نبرد با مخالفان مسلح معمر قذافی متهم کرده بود.