اعتراض نمایندگان یزد به اخلال در مراسم ترحیم امام جمعه پیشین

نمایندگان استان یزد در مجلس ایران در نامه ای به استاندار یزد خواستار رسیدگی به اخلال در مراسم بزرگداشت امام جمعه متوفی یزد شدند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نمایندگان یزد در این نامه از "پاره ای بی نظمی ها و اخلال در مراسم" اظهار تاسف کرده و از استاندار یزد خواسته اند که ضمن ارسال نسخه ای از فیلم تهیه شده توسط نهادهای امنیتی، گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام گرفته در این خصوص را به آنها ارائه دهد.

در مراسم ترحیم محمد علی صدوقی که با حضور محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران برگزار می شد، عده ای به شعار دادن پرداختند و جو مراسم را متشنج کردند.

آقای صدوقی، امام جمعه یزد و شوهرخواهر آقای خاتمی، روز ۱۱ تیر درگذشت.

آقای صدوقی عضو مجمع روحانیون مبارز بود و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، برای مدتی معاونت پارلمانی آقای خاتمی را نیز بر عهده داشت.

امام جمعه متوفی یزد، از جمله معدود ائمه جمعه منصوب آیت الله خمینی بود که با وجود نزدیکی به جناح چپ حکومت ایران، در زمان رهبری آیت الله خامنه ای و تا زمان درگذشت خود این سمت را حفظ کرد.