'تهرانی ها با هوای پاک خداحافظی کنند'

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران می گوید که با توجه به شرایط ناسالم هوای شهر تهران، شهروندان باید با نفس کشیدن در هوای پاک خداحافظی کنند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا محمدهادی حیدرزاده، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران با "دخیل دانستن بی توجهی سازمان حفاظت محیط زیست و تفویض اختیار به استانداری تهران" در تشدید آلودگی هوای تهران گفت: "آلودگی هوای تهران متاسفانه مدیریت نمی شود و سازمان محیط زیست از گفتن اینکه هوای تهران آلوده است خجالت کشیده و بر همین اساس کار را به استادنداری تفویض اختیار کرده است."

او یکی از دلایل عمده آلودگی هوای تهران را کیفیت پائین سوخت دانست و گفت که استانداری تهران تخصص و اختیارات لازم برای رفع معضل آلودگی هوای این شهر را ندارد.