شاعر زن بحرینی آزاد شد

آیات القرمزی، شاعر زن بحرینی که به خاطر سرودن شعرهای انتقادی از حاکمان این کشور زندانی شده بود، آزاد شده است.

خانم قرمزی که دانشجو است و ۲۰ سال سن دارد، ماه گذشته به جرم "اقدام علیه امنیت کشور" به یک سال زندان محکوم شده بود.

او در ماه مارس و در جریان های ناآرامی های سیاسی در بحرین به خاطر سرودن شعری اعتراضی بر ضد حکومت آل خلیفه بازداشت شد.

گروه های مدافع حقوق بشر به شدت از محکومیت خانم قرمزی انتقاد کرده بودند.

هواداران خانم قرمزی پس از آزادی او به استقبالش رفتند و به روی دست بلندش کردند.

حداقل ۳۲ نفر در ناآرامی های سیاسی ۵ ماه گذشته بحرین جان خود را از دست داده اند.