توافق آمریکا و روسیه درباره نظارت بر روند پذیرش فرزند

روسیه و آمریکا بر اعمال نظارت بیشتر برای تضمین امنیت کودکانی که به فرزندی پذیرفته می شوند، توافق کرده اند.

بر اساس این توافق، روسیه بر فعالیت موسسه هایی که در زمینه کمک به خانواده های آمریکایی برای پذیرش فرزند کمک می کنند، نظارت بیشتری خواهد داشت.

روسیه نیز متعهد شده است که اطلاعات بیشتری را درباره تاریخ خانوادگی کودکانی که به فرزندی پذیرفته می شوند، در اختیار خانواده های جدید آنها قرار دهد.

روسیه بارها درباره بدرفتاری خانواده های آمریکایی با بعضی از کودکان روس که به فرزندی پذیرفته اند، شکایت کرده است.

سال گذشته پس از این که یک خانواده آمریکایی از ناهنجاری یک پسر ۷ ساله روس به ستوه آمد، او را بدون همراه و صرفا با یک یادداشت کوتاه سوار هواپیما کرد و به روسیه بازگرداند.

این حادثه انتقادهای زیادی را از عملکرد دو کشور به همراه داشت.

زوج های آمریکایی همه ساله تعداد زیادی کودک را از کشورهای مختلف به خصوص روسیه و چین به فرزندی می پذیرند.

خانم کلینتون در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: "ایالات متحده امنیت کودکانی را که به وسیله والدین آمریکایی به فرزندی پذیرفته می شوند، بسیاری جدی تلقی می کند."

بیشتر از ۲۵۰ هزار کودک در پرورشگاه های روسیه زندگی می کنند.