'افزایش قیمت سوخت پمپ‌بنزین‌ها را ورشکسته می‌کند'

بیژن حاج محمدرضا، رئیس سندیکای صاحبان جایگاه های سوخت در ایران می گوید که پس از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، میزان فروش پمپ بنزین ها حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

آقای حاج محمدرضا به خبرگزاری مهر گفت که در شش ماه گذشته متوسط میزان سوختی که هر خودرو در مراجعه به پمپ بنزین خریداری می کند به کمتر از ۳۰ لیتر در هر نوبت کاهش یافته است.

به گفته او، افزایش بیشتر قیمت بنزین باعث کاهش بیشتر مصرف و ورشکستگی پمپ بنزین ها خواهد شد.

پیش تر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ایران گفته بود که اگر دولت بخواهد به تمام کسانی که ثبت نام کرده اند یارانه نقدی بپردازد، ممکن است ناچار شود قیمت بنزین آزاد را تا ۱۱۰۰ تومان برای هر لیتر افزایش دهد.