روپرت مرداک شخصا از خانواده داولر عذرخواهی کرد

روپرت مرداک در ملاقات با اعضای خانواده میلی داولر در هتلی در لندن از آنها به دلیل شنود غیرقانونی پیام‌های دختر مقتولشان توسط نشریه "نیوز آو د ورلد" عذرخواهی کرد.

وکیل خانواده داولر گفت که آقای مرداک در این دیدار بسیار "فروتنانه و صادقانه" از آنچه اتفاق افتاده اظهار تأسف کرده است.

میلی داولر دختر ۱۳ ساله ای بود که در سال ۲۰۰۲ به قتل رسید.

گفته می شود که نشریه "نیوز آو د ورلد" هنگامی که او ناپدید شده بود به طور غیرقانونی به پیام های تلفنی او دسترسی پیدا کرده بود.