تظاهرات اعتراضی تازه در سوریه

صدها هزار تن از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه امروز هم در شهرهای مختلف در سراسر این کشور تظاهرات کردند.

گزارش هایی از تیراندازی مأموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در مرکز دمشق، پایتخت سوریه منتشر شده است.

گفته می شود که تظاهرات امروز، بزرگترین تظاهرات از زمان آغاز اعتراضات در ماه مارس بوده است.