کنیا اردوگاه تازه‌ای برای پناه‌جویان سومالیایی باز می‌کند

ریلا ادینگا، نخست وزیر کنیا، اعلام کرد که اردوگاه پناهندگان که برای قحطی‌زدگان و جنگ‌زدگان سومالیایی ساخته شده بود، باز شده است.

اردوگاه پناهندگان جدیدی که آقای ادینگا از آن نام می‌برد، چهل هزار نفر گنجایش دارد و نزدیک مرز سومالی و کنیا قرار دارد.

دولت کنیا، پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از هجوم پناهجویان این اردوگاه را افتتاح نمی‌کند.

اردوگاه دیگری در همین منطقه از کنیا وجود دارد که بزرگ‌ترین اردوگاه پناه‌جویان جهان است و سیصد و هشتاد هزار نفر ظرفیت دارد.

خشکسالی در شاخ آفریقا، بیش از همه به مردم سومالی صدمه زده است.

سومالی درگیر جنگ داخلی است و سازمان ملل نگران است که مردم این کشور به دلیل مسائل داخلی نتوانند خودشان را به کنیا برسانند.