سودان جنوبی به عضویت سازمان ملل درآمد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، سودان جنوبی، این کشور تازه استقلال یافته را به عنوان یک صد و نود سومین عضو خود پذیرفت.

روز گذشته هم شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته بود که این کشور به کشورهای عضو سازمان ملل اضافه شود. سودان جنوبی شنبه گذشته بعد از دهه‌ها جنگ داخلی توانست از سودان مستقل شود.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته که کار و تلاش، تازه برای این کشور شروع شده‌است.

سودان جنوبی یکی از فقیرترین کشورهای جهان شناخته شده است.