'تلفات جاده ای در ایران کاهش یافت'

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در مدت مشابه نسبت به سال گذشته حدود ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.

او اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و توجه بیشتر مردم به قوانین و مقررات را دو عامل این موفقیت دانسته است.

فرمانده نیرو انتظامی ابراز امیدواری کرد که این روند با همراهی و همکاری مردم تا پایان سال جاری استمرار داشته باشد.