'۸۰ گونه جانوری ایران در خطر انقراض است'

حسین محمدی، مدیر دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست ایران با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۱۳۰ گونه جانوری مهره‌دار در ایران شناسایی شده است، اعلام کرد: "نزدیک به ۸۰ گونه جانوری، یعنی حدود ۷ درصد از این حیوانات در معرض خطر انقراض هستند."

آقای محمدی از طرح جامع مدیریت حیات وحش که دارای ۴ پروژه است خبر داد و گفت که یکی از طرح ها که مدیریت گونه های در معرض تهدید است، در مراحل تصویب قرار داد و برای اجرای این طرح ها حدود ۸ میلیارد تومان پیش بینی شده که سهم پروژه حفظ گونه ها سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

سمندر لرستان، ماهی کوه قال، ماهی افینوس گنو، گوزن زرد، پلنگ، میش مرغ، هوبره، افعی لطیفی و افعی زنجانی از جمله گونه های جانوری در معرض تهدید هستند.