خطر بیکاری ۱۰ هزار نفر از کارکنان صنعت برق

بهروز کاظمی، مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران با اعلام به خطر افتادن اشتغال ۱۰ هزار نفر از کارکنان صنعت برق ایران گفت: "طلب های ثبت شده پیمانکاران استان تهران از دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است."

آقای کاظمی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ نفر از پیمانکاران عضو انجمن به وزارت نیرو مراجعه کردند، از صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات هشت هزار میلیارد تومانی پیمانکاران صنعت برق خبر داد.

او همچنین از ۵۰ میلیارد تومان طلب ثبت نشده پیمانکاران استان تهران خبر داد و اعلام کرد: "به نظر می رسد با توجه به طلب ۱۵۰ میلیارد تومانی پیمانکاران توزیع برق استان تهران از وزارت نیرو و قبول دولت برای پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران سراسر کشور، سهم استان تهران جوابگو نخواهد بود."