پلیس اندونزی از کشف بمب آتش‌زا در مدرسه اسلامی خبر داد

پلیس اندونزی می گوید که مقادیری بمب آتش زا در یک مدرسه اسلامی پیدا کرده است، جایی که یک معلم روز دوشنبه در آن کشته شد.

ماموران امنیتی پس از دو روز رویارویی با دانش آموزان این مدرسه که به چاقو و نوعی قمه مسلح بودند، توانستند وارد این مدرسه در مرکز شهر بیما شوند.

گزارش ها حاکی است که دانش آموزان و کارکنان این مدرسه پیش از ورود پلیس به کوه های اطراف گریختند.

مقامات مسئول اعلام کردند که این مدرسه تعطیل شده است.