وضعیت کراچی همچنان غیر عادی است

وضعیت کراچی، بزرگترین شهر تجاری پاکستان پس از خشونت های شب گذشته که ۱۲ کشته بر جای گذاشت، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است.

بسیاری از مغازه ها و مراکز تجاری این شهر تعطیل است. خیابان های این شهر نیز سوت و کور است. خشونت های اجتماعی و سیاسی در کراچی سابقه طولانی دارد، که این خشونت ها به تازگی توسط یک گروه سیاسی مشتعل شده است.

طرفداران حزب جنبش متحد قومی از سخنان یکی از سیاستمداران برجسته حزب مردم پاکستان که به رهبر حزب جنبش متحد قومی انتقاد کرده بود، عصبانی شدند. دو طرف در حال حاضر برای برقراری آرامش تلاش می کنند.