کنیا پناهجویان سومالی را می پذیرد

رایلا اودینگا، نخست وزیر کنیا، اعلام کرده است یک اردوگاه بزرگ واقع در شمال شرق این کشور را به روی پناهجویان سومالیایی باز می کند.

این اردوگاه با جمعیتی بیش از ۳۸۰ هزار نفر، بزرگ ترین اردوگاه پناهنجویان جهان به حساب می آید و در منطقه داداب کنیا قرار دارد.

کنیا پیشتر با ورود هزاران پناهجوی سومالیایی که در پی خشکسالی و قحطی، کشور خود را ترک کرده اند مخالفت می کرد.

اما نخست وزیر کنیا در پی سفر به اردوگاه یاد شده، در موضع خود تجدید نظر کرده است.

قرار است که حدود ۴۰ هزار پناهجوی سومالیایی در این اردوگاه اسکان داده شوند.

این روند از ۱۰ روز دیگر آغاز خواهد شد.