مکزیک از کشف مزرعه ۱۲۰ هکتاری ماری جوانا خبر داد

ارتش مکزیک می گوید که گشتی هایش یک مزرعه ۱۲۰ هکتاری گیاه مخدر ماری جوانا را در مناطق غربی این کشور کشف کرده اند.

به گفته مقام های مکزیک، این بزرگ ترین مکان کشت ماری جواناست که تا به حال در این کشور کشف می شود.

این مزرعه در ایالت "باها کالیفرنیا" واقع بوده و درختچه های کاکتوس آنرا فرا گرفته است.

ارتش مکزیک می گوید که یک واحد گشتی حین ماموریت در ناحیه ای که حدود ۳۰۰ کیلومتر با مرز آمریکا فاصله دارد به مزرعه یادشده برخورد کرد.

به گفته مقام های مکزیکی، در صورت برداشت محصول این مزرعه، دست کم ۱۲۰ تن ماری جوانا بدست می آمد که بیش از ۱۶۰ میلیون دلار ارزش دارد.

در این رابطه، شش نفر دستگیر شده اند. دولت مکزیک می گوید که این مزرعه را نابود خواهد کرد.