تلاش برلوسکنی برای جبران کسری بودجه شدید ایتالیا

دولت ایتالیا در پی اعمال تشدید ریاضت اقتصادی برای جبران کسری بودجه شدید این کشور است.

هیات وزیران ایتالیا از پارلمان خواسته است تا لایحه صرفه جویی مالی ۶۸ میلیارد دلاری این کشور را تا روز جمعه تصویب کند.

همزمان، دولت ایتالیا پنجشنبه ۶۷ میلیارد دلار اوراق قرضه را در بازارهای مالی عرضه خواهد کرد.

سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا قصد دارد تا سال ۲۰۱۴ در بودجه ایتالیا موازنه ایجاد کند.

به گفته آقای برلوسکنی، ایتالیا در خط مقدم مشکلات اقتصادی اروپا قرار دارد.