آلمان خواستار آزادی موسوی، کروبی و سایر زندانیان سیاسی

بلندپایه ترین مقام حقوق بشر آلمان ایران را ترغیب کرده است میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس مارکوس لئونینگ کمیسر حقوق بشر آلمان روز پنجشنبه گفت که این دو نفر "بدون مبنای حقوقی در مکانی نامعلوم نگاهداری می شوند و هیچ تماسی با جهان خارج ندارند".

او خواستار آزادی این دو نفر و "سایر زندانیان سیاسی" ایران شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دولت ایران را به تقلب در انتخابات متهم کردند.

آن دو نفر از بهمن ماه گذشته زمانی که خواستار تظاهراتی در اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس شدند تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.

هواداران آنها می گویند که آنها و همسرانشان عملا زندانی هستند، اتهامی که دولت رد می کند.