وقوع زلزله در شرق شیلی

زلزله ای به قدرت شش و دو دهم ریشتر بخش های از سواحل شرقی شیلی را به لرزه درآورده است.

مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا می گوید که این زمین لرزه در حدود ۸۸ کیلومتری بندر والپارایسو رخ داده است.

زمان وقوع زلزله حدود ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت محلی گزارش می شود.

هنوز خبری از آمار تلفات جانی یا خسارت مالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است.

شیلی، واقع در آمریکای جنوبی، یکی از کشورهای زلزله خیز دنیاست.