لایحه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا تصویب شد

مجلس نمایندگان ایتالیا برای مقابله با کسری بودجه شدید این کشور، لایحه ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکنی را تصویب کرد.

قانون بودجه ایتالیا که شامل ۶۷ میلیارد دلار صرفه جویی مالی است، پیش از این توسط مجلس سنای ایتالیا تصویب شده بود.

ایتالیا یکی از بدهکارترین اعضای منطقه یورو است و صندوق بین المللی پول نگران تکرار تجربه یونان در این کشور است.

سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا گفته است این کشور در خط مقدم مشکلات اقتصادی منطقه یورو قرار دارد.

دولت ایتالیا روز پنجشنبه توانست با فروش اوراق قرضه ۱۵ ساله، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کند.