دو نظامی دوران دیکتاتوری آرژانتین به حبس ابد محکوم شدند

دادگاهی در بوئنوس آیرس، دو افسر سابق ارتش آرژانتین را به جرم آزار زندانیان سیاسی در دوران دیکتاتوری این کشور به حبس ابد محکوم کرده است.

هکتور گامن و هوگو پاسکارلی بدلیل مسئولیت خود در زندان مخوف "ال وسوبیو" متهم به جنایت علیه بشریت شدند.

بیش از ۲۵۰۰ زندانی سیاسی در دوران دیکتاتوری نظامی دهه های ۷۰ و ۸۰ آرژانتین در این زندان محبوس شدند.

بازماندگان این زندان می گویند تعداد کمی زنده بیرون آمدند.

رئیس این زندان که در حال محاکمه شدن بود، در ژوئن گذشته درگذشت.