فوران آتشفشان در اندونزی هزاران نفر را آواره کرد

فوران آتشفشان در یکی از جزایر اندونزی موجب شد هزاران نفر خانه هایشان را ترک کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، فوران آتشفشان کوه لوکون در جزیره سولاوسی روز پنجشنبه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی (۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ) آغاز شد.

هنوز اطلاعی از تلفات احتمالی در دست نیست.

خبرگزاری فرانسه به نقل کریستیانتو، کارشناس دولت اندونزی گفته است خاکستر و سنگ و ماسه تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر به آسمان پرتاب شده است.

هفته پیش مسئولین محلی، ۳/۵ کیلومتر منطقه اطراف این آتشفشان را از سکنه خالی کردند.

حدود ۲۸ هزار نفر در این منطقه زندگی می کنند که تاکنون ۴۴۰۰ نفر از آنان خانه های خود را ترک کرده اند.

کوه لوکون یکی از فعالترین آتشفشانهای اندونزی است و آخرین بار در سال ۱۹۹۱ فوران کرد.