بریتانیا، میلیون‌ها پوند به قربانیان خشکسالی آفریقا کمک می‌کند

بریتانیا بیش از ۵۲ میلیون پوند برای کمک اضطراری به قربانیان خشکسالی شاخ آفریقا اختصاص داده است.

اندرو میچل، وزیر توسعه بین المللی دولت بریتانیا در آستانه سفر به کنیا گفت از این پول برای کمک به قربانیان خشکسالی در سومالی، اتیوپی و کنیا استفاه خواهد شد.

برنامه جهانی غذا می گوید بدترین خشکسالی نیم قرن اخیر آفریقا، زندگی نزدیک به ده میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

آقای میچل، گفته است وضعیت "در حال بدتر" شدن است و از جامعه جهانی خواسته تا اقدامات بیشتری برای کمک به قربانیان انجام دهد.