یک نیروگاه هسته‌ای در ژاپن تعطیل شد

نیروگاه هسته‌ای اوهی ژاپن، پس از بروز یک اشکال فنی تعطیل شد.

اداره‌کنندگان این نیروگاه هسته‌ای گفتند که افت بدون دلیل فشار مخزن ایمنی منجر به تعطیلی این نیروگاه شده است.

این مقامات گفته‌اند که وضعیت اکنون به حالت عادی بازگشته است.

هیچ ماده رادیواکتیوی از نیروگاه نشت نکرده است.

در ژاپن پس از زلزله و سونامی اخیر، نگرانی ها در باره فعالیت نیروگاه های هسته ای افزایش یافته است.

نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن در جریان زلزله و جاری شدن سونامی در ژاپن آسیب دید و فعالیت متخصصان برای در دست گرفتن دوباره کنترل و عادی شدن اوضاع آن همچنان ادامه دارد.