پسر آخرین امپراتور اتریش امروز در وین دفن‌ می‌شود

مراسم خاکسپاری اوتو فون هابزبورگ، پسر بزرگ آخرین امپراتور اتریش امروز در وین برگزار می شود.

او دوشنبه هفته پیش در آلمان درگذشت.

در این مراسم، اعضای بسیاری از خاندان‌های سلطنتی فعلی و سابق دنیا شرکت خواهند کرد.

رهبران کشورهایی که خانواده او بر آن حکومت می کردند، نیز قرار است امروز برای ادای احترام در وین حضور داشته باشند.

اوتو فون هابزبورگ، در سال ۱۹۱۲، شش سال پیش از فروپاشی امپراتوری اتریش و مجارستان در پایان جنگ جهانی اول به دنیا آمد.

پدر او، کارل اول، امپراتور اتریش، پادشاه مجارستان، بوهم و کرواسی بود.

او سال های طولانی را در تبعید به سر برد.

در زمان جنگ جهانی دوم، او از مخالفان سرسخت نازی ها بود که این باعث شد برای او حکم جلب صادر شود.