نیروگاه اتمی در ژاپن به علت اختلال از مدار خارج شد

در پی بروز اختلال فنی، نیروگاه اتمی اوهی که در ۳۵۰ کیلومتری غرب توکیو قرار دارد، از مدار خارج شده است.

مدیران نیروگاه می گویند مشکل فنی برطرف شده است ولی به خاطر اطمینان از ایمنی راکتور و عدم نشت مواد پرتوزا، نیروگاه را از کار انداخته اند.

گزارش ها بیانگر عدم پراکندگی مواد پرتوزا در محیط است.

در پی خارج شدن نیروگاه ۱.۲ میلیون کیلوواتی اوهی از مدار، پیشبینی می شود بخش هایی از ژاپن در تامین نیروی برق دچار مشکل شود.

در پی آسیب دیدن نیروگاه اتمی فوکوشیما در پی زلزله و سونامی مهیب ماه مارس و پراکنده شدن ذرات رادیو اکتیو در محیط زیست، نگرانی عمومی درباره وضع این گونه نیروگاه ها در ژاپن رو به افزایش است.

با تعطیلی موقت نیروگاه اوهی، تنها ۱۸ راکتور از ۵۴ راکتور اتمی نیروگاه های تولید برق ژاپن فعال هستند