مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در ایران

منابع خبری مخالفان دولت ایران از مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در آستانه جشن های نیمه شعبان خبر داده اند.

به گزارش سایت کلمه، مهدیه گلرو و بهاره هدایت از فعالان دانشجویی و حقوق زنان پس از یک سال و نیم زندان به مرخصی آمده اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، مریم مجد، عکاس ورزشی نیز که اواخر ژوئن بازداشت شده بود، به خانه برگشته است.

نام چند نفر از فعالان سیاسی و اصلاح طلبان بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مانند فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، عبدالله رمضان زاده و جواد امام نیز در فهرست افرادی که به مرخصی آمده اند، دیده می شود.

گزارش ها بیانگر مرخصی این افراد پس از سپردن وثیقه های سنگین است.