پلیس ویتنام معترضان به چین را بازداشت کرد

نیروهای پلیس در هانوی، پایتخت ویتنام، با شرکت‌کنندگان تظاهراتی که علیه دولت چین برگزار شده بود، برخورد کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس حدود ۵۰ نفر را بازداشت کرده است.

در ویتنام به ندرت تظاهرات برگزار می‌شود، ولی در ماه‌های اخیر و به دنبال شدت یافتن اختلاف‌نظرها با چین بر سر منطقه تحت حاکمیت هر یک از دو کشور در دریای جنوبی چین، معترضان به چین توانسته‌اند تاکنون برای هفت هفته متوالی در ویتنام دست به تظاهرات بزنند.

مقامات ویتنام در چند هفته اول، اجازه برگزاری چنین تظاهراتی را می‌دادند، ولی اخیرا و به دنبال توافق با چین برای حل‌وفصل دوستانه اختلافات، سعی کرده‌اند مانع برگزاری این تجمعات اعتراضی شوند.