روزی ۱۳۷ نفر در تهران می‌میرند

بنابر گزارش منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرای تهران، در پانزده روز اول تیرماه امسال، اسامی دو هزار و ۵۳ نفر به فهرست دفن‌شدگان در بهشت زهرای تهران اضافه شده است که نشان می‌دهد به طور میانگین، روزانه ۱۳۷ نفر در تهران جان خود را از دست می‌دهند.

خبرگزاری مهر به نقل از آمار سازمان بهشت زهرای تهران گزارش داده است که از کل فوت‌شدگان در نیمه اول تیرماه امسال در تهران، هزار و ۱۳۴ نفر مرد، ۷۹۲ نفر زن و بقیه نوزاد بوده‌اند.

بنا بر این گزارش، از مجموع افراد فوت‌شده‌ای که در این مدت در بهشت زهرای تهران پذیرش شده‌اند، هزار و ۵۱ مورد در محدوده سنی ۶۵ سال به بالا بوده‌اند و این دوره سنی، بیشترین تعداد فوت‌شده در نیمه اول تیرماه امسال را داشته است.

کمترین تعداد فوت‌شدگان از نظر سنی هم با ۱۰ مورد در دوره سنی ۵ تا ۹ سال بوده است.