خودروهای ایرانی دو و نیم برابر خارجی ها آلودگی ایجاد می کنند

یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا می‌گوید در حالی که میزان تولید هیدروکربن‌های نسوخته و اکسید‌های نیتروِژن در خودروهای خارجی یک و هفده صدم گرم در هر کیلومتر است، خودروهای ساخت ایران دو و هفتاد و دو صدم گرم آلاینده در هر کیلومتر تولید می‌کند.

به گفته آقای رشیدی، میزان تولید مواد آلاینده در خودروهای داخلی، بعد از دو سال بیشتر هم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای رشیدی گفت که این سازمان در یازدهمین نمایشگاه محیط زیست با نمایش یک خودروی خارجی به بازدیدکنندگان نشان داد که خودروهای خارجی "علاوه بر زیبایی ظاهری، از نظر زیست محیطی چه تفاوتی با ماشین‌های ساخت داخل دارد."

شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران از آلودگی شدید هوا رنج می برند و محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، ماه پیش گفته بود که هفتاد درصد آلودگی در کلان‌شهرهای ایران به خاطر تردد خودروهاست.