کمکهای بشر دوستانه به سومالی

مارک بوودن، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای سومالی، می‌گوید که کمک‌های این سازمان به تعدادی از اردوگاه‌های داخل سومالی، که تحت نظر گروه اسلامی الشباب هستند، رسیده است.

آقای بوودن به بی‌بی‌سی گفت که این کمک ها از طریق کمیته خشکسالی گروه الشباب، که اردوگاه‌ها را تحت کنترل خود دارد، به ساکنان اردوگاه‌ها رسیده است.

وی گفت که علیرغم ارتباط مشخص الشباب با القاعده، این کمک ها تنها به شرطی که در چارچوب اصول بشر دوستانه و بدون وابستگی‌های سیاسی ارایه شود، می توانست صورت بگیرد.

آقای بوودن افزود که بسیار حیاتی است که عملیات ارایه کمک های بشر دوستانه، در چند ماه آینده در سومالی افزایش یابد.