ربکا بروکس، سردبیر سابق نیوز آو د ورلد بازداشت شد

پلیس بریتانیا در جریان رسیدگی به پرونده شنود تلفنی و ارتشاء توسط خبرنگاران نشریه نیوز‌ آو د ورلد، ربکا بروکس، سربیر سابق نیوز آو د ورلد را به اتهام ارتباط با این رسوایی بازداشت کرده است.

خانم بروکس که در گذشته سردبیر نیوز آو د ورلد بود، روز چهار شنبه از سمت مدیرعاملی شرکت 'نیوزاینترنشنال' استعفا داد.

خانم بروکس پس از کناره گیری، با صدور بیانیه ای گفت که احساس "مسئولیتی عمیق" در قبال مردمی می کند که در این ماجرا به آنها لطمه خورده است.