قذافی: هرگز از لیبی نمی روم

معمر قذافی، رهبر لیبی، گفته است که هرگز "سرزمین اجدادیش" را ترک نمی کند.

سرهنگ قذافی در یک سخنرانی که برای حامیانش در شهر زاویه پخش شد گفت که "صلیبیون استعمارگر" از او خواسته اند که از لیبی برود.

وی قول داد که هرگز از سرزمینی که مردمش خود را "فدای" او کرده اند خارج نشود.

شهر زاویه پیش تر در تصرف مخالفان بود، اما نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی آن را مجددا تحت کنترل خود در آوردند.

آقای قذافی در حالی این اظهارات را مطرح می کند که آمریکا اخیرا مخالفان سرهنگ قذافی را بعنوان تشکیلات "مشروعی" که حکومت لیبی را باید بدست گیرد به رسمیت شناخته است.