ادعای به اغما رفتن حسنی مبارک تکذیب شد

سرپرست تیم پزشکی حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگون شده مصر، ادعای سکته مغزی و به اغما رفتن او را تکذیب کرده است.

دکتر عاصم اعظم گفت که فشار خون آقای مبارک افت کرده بود، اما او اکنون در شرایط پایداری است.

حسنی مبارک از فوریه گذشته که مجبور شد از قدرت کناره گیری کند تاکنون در بیمارستانی در شرم الشیخ تحت معالجه قرار داشته است.

او متهم به فساد مالی و آمریت قتل صدها معترض مصری است.

آقای مبارک قرار است در ۳ اوت محاکمه شود.

پیش تر وکیل او گفته بود که سکته مغزی کرده و به اغمای کامل فرو رفته است.

اما دکتر اعظم گفت که آقای مبارک را معاینه کرده و او به دلیل کاهش فشار خون قدری دچار سرگیجه شده است.