اجلاس دو روزه نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو

بیست و نهمین اجلاس کارشناسان کشورهای ساحلی دریای خزر از فردا سه شنبه ۲۸ تیر( برابر با ۱۸ ژوئیه) در مسکو پایتخت روسیه آغاز می شود.

نماینده ایران در این اجلاس محمد مهدی آخوندزاده، مسئول مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر است که وارد مسکو شده است.

ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ۵ کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل می دهند.

این کشورها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دو دهه پیش و تشکیل همسایگان تازه برای دریای خزر، سرگرم تدوین رژیم حقوقی این دریا هستند.

تاکنون ۲۸ جلسه در سطح کارشناسان و سه جلسه در سطح رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شده اما رژیم حقوقی این دریا هنوز تا تدوین نهایی فاصله دارد.