شکایت از رئیس جمهوری ایران در صحن علنی مجلس

گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ایران درباره چهار شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور، هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

خبرگزاری های ایرانی می گویند شکایت ۱۲ نماینده از آقای احمدی نژاد درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت ۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری درباره بیش از ۴۰ مورد تخلف دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری درباره مقاومت آقای احمدی نژاد در اجرای حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در ارتباط با وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهوری درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می‌شوند.

مطابق قوانین داخلی مجلس ایران، در صورتی که مجلس بیش از ۳ بار به تخلف رئیس جمهوری و یا هر یک از وزیران رای مثبت دهد یا گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سئوال از رئیس جمهوری در مجلس فراهم می شود.