استفاده ایران از تجارب چین در راه اندازی 'موتور جستجوگر ملی'

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر پی گیری اقدامات این وزارتخانه در راه اندازی "موتور جستجوگر ملی"، استفاده از "تجربیات چین" را در همین ارتباط مفید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تقی پور همچنین از تمایل ایران برای همکاری با کره جنوبی در اجرای این طرح خبر داد و گفت در جریان سفر اخیر هیاتی از آن کشور به ایران، راه اندازی موتور جستجوگر ملی مورد بحث قرار گرفته است.

سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که دولت ایران "برای جوابگویی به نیازهای داخلی"، به دنبال ایجاد یک موتور جستجوگر ملی است تا کاربران ایرانی به جای استفاده از موتورهای جستجوی یاهو و گوگل از آن استفاده کنند.

در همان زمان، هادی ملک پرست مدیرکل تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نام احتمالی موتور جستجوگر ملی را "یاحق" عنوان کرد.