نقدی: بسیج در انتخابات آینده به مردم بصیرت می دهد

محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: "راهبرد بسیج در انتخابات آینده بصیرت بخشی به مردم است به‌گونه‌ای که خودشان بتوانند گزینه اصلح را انتخاب کنند."

به گزارش فارس آقای نقدی افزود که به این ترتیب مردم بدون معرفی شدن "مصادیق" به آنها، به "گزینه اصلح" رای خواهند داد.

منتقدان حکومت ایران، بسیج را به دخالت غیر قانونی و سوء استفاده از امکانات حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم متهم می کنند.

این در حالی است که مسئولان بسیج، نقش خود در انتخابات را منحصر به دفاع از ارزش های مورد قبول آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می دانند.