مخالفان قذافی در شهر نفتی بریقه 'می جنگند'

مخالفان معمر قذافی می گویند در حال جنگیدن با نیروهای حکومتی در مناطق مسکونی بریقه ,واقع در شرق لیبی هستند.

نیروهای مخالف سرهنگ قذافی طی چند روز گذشته در حال پیشروی بسوی شهر بریقه بوده اند.

این در حالیست که ارتش لیبی برای نگهداشتن این شهر از آتشبار توپخانه های سنگین استفاده کرده است.

صحت ادعای مخالفان بطور مستقل قابل تایید نیست.

شهر بریقه دارای یکی از بزرگترین تاسیسات نفتی لیبی است و سقوط آن، ضربه ای مهمی به سرهنگ قذافی خواهد بود.

بریقه در فاصله ۷۵۰ کیلومتری طرابلس، پایتخت لیبی، قرار دارد.