هشدار وزیر بهداشت ایران در مورد استعمال مواد دخانی

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان ایران اعلام کرد: "براساس ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، امروز مقرر شد که وزارتخانه‌های بهداشت، کشور، بازرگانی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مربوطه نسبت به ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی اقدام کنند."

به گزاش ایسنا، وزیر بهداشت ایران با تاکید بر اینکه استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، گفت: "اماکن عمومی بدانند اگر عرضه مواد دخانی را دنبال کنند با آنها برخورد جدی شده و درشان بسته می‌شود و مسائل معیشتی آن‌ها به خطر می‌افتد. امیدوارم دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند."

خانم دستجردی اضافه کرد: "استعمال قلیان به هر شکلی از جمله قلیان میوه‌ای و اکسیژنی مضرات فراوانی دارد و نیم ساعت کشیدن قلیان معادل استعمال ۸۰ نخ سیگار است".