نمایندگان مجلس بریتانیا از مرداک و بروکز تحقیق می کنند

روپرت و جیمز مرداک و ربکا بروکز امروز قرار است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد رسوایی شنود تلفنی پاسخ بدهند.

خانم بروکز در حالی در مقابل نمایندگان حضور خواهد یافت که روز جمعه از سمت خود به عنوان مدیر اجرایی شرکت نیوز اینترنشنال - شاخه شرکت نیوز کورپوریشن متعلق به روپرت مرداک در بریتانیا – استعفا داده و دو روز بعد توسط پلیس بازداشت شده است.

روپرت و جیمز مرداک نیز، در پی صدور احضاریه برای آنها، قبول کرده اند که در مقابل کمیته رسانه ای مجلس عوام حاضر شوند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.

همچنین قرار است جان ییتس افسر ارشد پلیس و سر پل استیونسون رییس پلیس لندن، که اخیرا بر سر همین رسوایی استعفا داده اند، برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شوند.