'هوای داخل مترو پاک‌تر از هوای تهران است'

سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: "هوای داخل مترو توسط فیلتر پاکسازی می‌شود و به جد می‌گویم هوای زیرزمین تهران پاک‌تر از روی زمین است."

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تمامی قطعات واگنهای مترو از اروپا تامین می شوند گفت: "به دلیل برخی محدودیتها امکان ورود مستقیم این کالاها را نداریم."

آقای هاشمی افزود:" در یکی از خطوط‌های مترو به دلیل همزمانی بهره برداری و فعالیت عمرانی، آلودگی ناشی از (این) عملیات از منفذهای آن (فیلترها به داخل) نفوذ کرده، وگرنه در تمامی نقاط مترو فیلترهایی برای تصفیه تعبیه شده و تاکید می‌کنم هوای داخل مترو پاک تر از هوای بیرون آن است."