دستگیری یک 'عامل پاکستان' در آمریکا

مقام های آمریکایی یک نفر را به اتهام لابی گری مخفیانه برای دولت پاکستان دستگیر و در همین رابطه علیه یک شهروند دیگر پاکستان، کیفرخواست صادر کرده اند.

مقام های وزارت دادگستری آمریکا می گویند که سید غلام نبی فائی، ۶۲ ساله، زیر پوشش فعالیت های سازمان غیردولتی "مرکز کشمیر"، در واشنگتن برای پیشبرد منافع پاکستان در کنگره و سایر نهادهای دولتی تلاش می کرد.

در آمریکا لابی گری برای دولت های خارجی ممنوع نیست، اما به مجوز ویژه وزارت دادگستری نیاز دارد.

مقام های آمریکا اعلام کرده اند که متهم ساکن ایالت ویرجینیاست.