عفو بین الملل: الشباب از کودکان استفاده نظامی می کند

عفو بین الملل گروه اسلام گرای الشباب در سومالی را متهم به استفاده نظامی از کودکان کرده است.

این سازمان که در بریتانیا مستقر است در گزارشی گفته است گروه شباب به کودکان وعده پول و تلفن موبایل می دهد و بعضی از آنها را نیز می رباید.

عفو بین الملل می گوید برخی کودکان هشت سال بیشتر ندارند.

به گفته این سازمان حقوق بشر، کودکان شاهد سنگسار زنان و دختران بوده یا خود قربانی این نوع مجازات ها که با استناد به قوانین اسلامی اجرا می شود، شده اند.